MKB-vriendelijk inkopen en aanbesteden en 14 juni 2019

Een kort gesprek met Eddy van Hijum, gedeputeerde economie van de provincie Overijssel, over zijn ambitie om voor aanbesteden en inkopen een echt MKB-vriendelijke provincie te zijn. Meer weten? Meld je aan voor het symposium MKB-vriendelijk aanbesteden op 14 juni in Zwolle. 

“Overijssel is een provincie met veel MKB-familiebedrijven. Dat spreekt me persoonlijk aan, want ik kom uit een echt ondernemersgezin. Een MKB-vriendelijke overheid zijn, betekent vooral naast ondernemers staan en hen faciliteren met groei en ondernemerschap. Daarom zoeken we bedrijven actief op en meten bijvoorbeeld de waardering van ondernemers via panels en het ‘voice of customers- programma.

Aandacht voor aanbesteden en inkopen hoort bij MKB-vriendelijk zijn. De overheid is een belangrijke marktpartij; met aanbesteden is veel geld gemoeid. Aanbesteden krijgt vooral ook onze aandacht omdat we daarmee doelen als duurzaamheid en innovatie realiseren.

We werken als provincie op het gebied van aanbestedingen actief samen met verschillende gemeenten zoals Zwolle, Kampen en Dalfsen. Zo delen we onze deskundigheid en worden we een betere partner voor bedrijven.

Op 14 juni 2019 willen we met onze partners, bedrijven en gemeenten het gesprek aangaan over uiteenlopende kwesties. Hoe versterken we onze toegankelijkheid, door bijvoorbeeld niet onnodig opdrachten te clusteren. We vertellen graag over ons programma Startup in Residence waar we samen met ondernemers innovatieve producten en diensten te ontwikkelen.

Op dit moment bezoeken we ter voorbereiding op de bijeenkomst een aantal gemeenten en bedrijven. Met hen stellen we een mooie agenda op voor de 14e juni. Deze kleine tour is onderdeel van de samenwerking die we op dit moment aangaan met de landelijke aanjager voor aanbesteden, Karsten Klein, hij is bezig met de uitvoering van het landelijke actieprogramma ‘Beter Aanbesteden’.

Ook als provincie zien we een – bescheiden – rol als aanjager weggelegd, waar dat nog nodig is natuurlijk! We zetten daarbij vooral in op het vergroten van de bestuurlijke aandacht voor aanbesteden. We gaan graag in gesprek met ondernemers en gemeenten om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken met MKB-vriendelijk inkopen en aanbesteden.

We kijken uit naar een volle en prettig gemêleerde zaal, op de 14e juni 2019!”

 

Op de foto aanjager Karsten Klein, gedeputeerde Eddy van Hijum, coördinator Startup in Residence Jantsje op de Hoek en ondernemer , Jeroen van Zwieten van Sobolt, met elkaar in gesprek op het provinciehuis over MKB-vriendelijk aanbesteden!

Tekst: Eelco Koolhaas (moderator 14 juni en teamlid van aanjager Karsten Klein)

De WINST van aanbesteden

De ambities van Karsten Klein en Maret Oomen

IMG-1952

Nadenken over aanbesteden kreeg een impuls met de evaluatie van de Aanbestedingswet. Juridisch bleek de zaak best op orde, maar toch waren er verbeterpunten van de zijde van het bedrijfsleven en de overheden . Over transparantie, rapportages en meer. Dit leidde weer tot het actieprogramma ‘Beter Aanbesteden’. Een gesprek met aanjager Karsten Klein en Maret Oomen van het EZK-team Beter Aanbesteden. Wat zijn hun wensen en ambities voor de komende periode?

Niet zomaar een onderwerp

‘Aanbesteden is niet zomaar een onderwerp. Het gaat om een trend van jaarlijks zo’n 73 miljard euro! Dat is een enorm bedrag. Aanbesteden is voor ons ook veel meer dan een onderwerp van inkoop en bedrijfsvoering. Een geslaagde praktijk van aanbesteden is de hefboom voor innovatie op vele terreinen, met misschien wel de rol van koploper voor duurzaamheid’.

Hoog op de bestuurlijke agenda

‘Het is onze stevige ambitie om aanbesteden hoog op de bestuurlijke agenda te krijgen. Om het tot een onderwerp te maken waar wethouders en andere bestuurders zich actief mee – willen – bezighouden. Aanbesteden draait niet alleen om de inkopers, maar ook en misschien wel vooral om de opdrachtgevers. Aandacht voor aanbesteden versterkt de kans om beleidsdoelen te realiseren. Aanbesteden heeft een strategische functie, dat verhaal vinden wij onderbelicht!’

Oproep aan bedrijfsleven

‘We roepen het bedrijfsleven op, vooral het MKB  – een uitdrukkelijke wens van staatssecretaris Mona Keijzer – tot aan de grotere bedrijven om vanuit hun praktijkkennis te helpen, onder andere voor het delen van hun kennis (als je niet precies genoeg weet wat het product is, kun je het ook niet goed ‘bestellen’). Om te zorgen dat de innovatie daarmee ook de kans krijgt die het verdient’.

Valse beelden

‘Over aanbesteden bestaan helaas nog vele valse beelden. Zo is het een mythe dat de regels goed contact tussen de spelers in de weg staat. Natuurlijk, transparant zijn staat voorop, maar er is nog veel innovatie mogelijk, ook als het gaat om procedures en het contact’.

Energie opsporen

‘We willen in de komende periode de energie opsporen en vooral lokaal en provinciaal zoeken naar de vele positieve voorbeelden. Zo organiseert de provincie Overijssel in mei 2019 al een (bestuurlijke) conferentie over aanbesteden. We gaan actief op zoek naar nieuwe ideeën en nieuwe contacten. Zo willen we onder meer het bestuurlijk tussen overheid en bedrijfsleven voor het aanbesteden bevorderen’.

Winst van aanbesteden

‘Ons motto is dat rond het aanbesteden alle betrokken partijen en spelers meer winst toewensen. De term winst nemen we daarbij letterlijk en figuurlijk, het gaat het niet alleen om geld!